Kliniskt träningscentrum och hjärt- och lungräddning

På KTC får vårdpersonal och studerande färdighetsträna. Man kan träna på allt från att sätta urinkateter till fullskalig simuleringar för hela arbetsgruppen. KTC ansvarar också för hjärt- och lungräddningsverksamheten, HLR.

Kontaktinformation

KTC - Kliniskt träningscentrum,  ktc@regiongavleborg.se, 026-15 30 52

HLR - Hjärt- och lungräddningsverksamhet, hlr@regiongavleborg.se, 026-15 30 52

Elin Larsdotter, enhetschef elin.larsdotter@regiongavleborg.se, 026-53 15 72

Du kan också använda formuläret för att ta kontakt med oss på kliniskt träningscentrum (KTC), förfrågningar – kliniskt träningscentrum