Hemsjukvård

Antalet in och utskrivna i hemsjukvården per kommun. Totala antalet och antal inskrivna över respektive under 65 år visas. Även andelen utifrån befolkning över 65 år per kommun.

Källa: Respektive kommun rapporterar antalet månadsvis (senast 7:e i efterföljande månad) och sammanställningen görs av produktionsstödsenheten, Region Gävleborg.