Samordnad individuell plan (SIP)

Regioner och kommuner ska tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när det behövs samordning av insatser för att individen ska få sina behov tillgodosedda utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Planen ska klargöra det samlade behovet av insatser. Samordnad individuell plan gäller vuxna och barn i offentlig och privat verksamhet.

Behövs insatser från två huvudmän (landsting och kommun) efter utskrivning från slutenvård ska en samordnad individuell plan genomföras även om den bara omfattar ett lagrum (hälso- och sjukvårdslagen).

Rutin

Samordnad individuell plan samt hantering i Lifecare SIP – Platina-id 09-41567 (pdf) – anger regler och ansvar för SIP

SIP utanför slutenvårdsprocessen - hantering i Lifecare SP/SIP inom Hälso- och sjukvård Region Gävleborg samt länets kommuner – Platina id 09-795767 (pdf)

Lifecare SIP – användarhandledning – Platina-id 09-300447 (pdf)

Lifecare - Ändring av samordningsansvarig – Platina-id 09-407359 (pdf)

Bilagor

Samtycke barn – SIP – formulär – Platina-id 09-160846 (Word)

Samtycke vuxna – SIP – formulär Platina-id 09-42648 (Word)

Kallelse – SIP – Platina-id 09-42640 (Word)

Dokumentationsplan – SIP – Platina-id 02-537405 (Word)

Informationsöverföring från primärvård kommun till akut- jourmottagning (gula blanketten) Platina-id 09-315070 (Word)

SIP i skolan

SIP i skolan - överenskommelse – Platina-id 09-171632 (pdf) - överenskommelse mellan Region Gävleborg och länets kommuner.

Patientinformation SIP

Patientinformation SIP - barn (pdf)

Patientinformation SIP - vuxna (pdf)