Frågor och svar

  Nej, det räknas inte som ett grundläggande behov eller som ett övrigt behov och bistånd kan inte sökas.  

  Nej, det är den leg. hälso- och sjukvårdspersonalen som ska skriva egenvårdsplaneringen.  

Nej elevhälsans medicinska personal kan vara delaktig i planeringen men har inte ansvar över att utföra egenvård. Rektorn beslutar om skolans inre organisation och ansvarar för att fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.  

Ja, påminnelse kan vara egenvård. Exakt vilka åtgärder som kan utföras som egenvård är inte reglerat i lagen utan måste bedömas i varje enskilt fall.  

  Ja det kan vara egenvård. Exakt vilka åtgärder som kan utföras som egenvård är inte reglerat i lagen utan måste bedömas i varje enskilt fall.  

Ja det kan vara egenvård. Exakt vilka åtgärder som kan utföras som egenvård är inte reglerat i lagen utan måste bedömas i varje enskilt fall.  

Arbetsgivaren är ansvarig att säkerhetsställa att personalen har kompetensen.  

I väntan på lösning är det alltid hälso- och sjukvården som är ansvarig.