Kerstin Bäckström, Annika Gelotte, Anette Lund och Gabriella Sahlström på ortopedavdelningen Gävle.

Stort engagemang och struktur på arbetet med Cosmic

Kerstin Bäckström är teamledare för Cosmic-införandet inom ortopedi i Gävle och Hudiksvall. Som teamledare jobbar Kerstin tillsammans med cheferna och ledningsgruppen för att involvera verksamheten och kollegorna ordentligt i arbetet inför införandet.

– Jag deltar på ledningsgruppen nu under hösten. I våras gjorde vi en kort ”överflygning” i hur Cosmic ser ut, och nu informerar löpande vad vi gör i projektet och ger möjlighet till att besvara frågor.

Hon har även avstämning varje månad med verksamhetschefen Anette Lund och Katarina Stenfelt som har rollen utbildare inom Cosmic-införandet. Tillsammans kommer Kerstin och Katarina även att samarbeta med Elin Enberg som är teamledare för Bollnäs sjukhus om frågor rörande ortopedi.

Inom ortopedi har de utsett personer som kommer vara verksamhetsstöd under införandet.

Kerstin har träffat ett flertal medarbetare vid APT/utbildningsdagar och har på ett enkelt och överskådligt sätt visat det nya journalsystemet Cosmics funktioner som varit uppskattat.

– Det finns en stor vilja och positivitet trots mycket ansträngda arbetstyngda enheter, säger hon.

Strukturerat arbete med införandet i verksamheten

Även Annika Gelotte som är vårdenhetschef på ortopedavdelning Gävle, beskriver hur de arbetar med Cosmic-införandet i ledningsgruppen och hur teamledare Kerstin har en inbjudan till alla ledningsgrupper.

De har både dialog per mail och fysiska träffar så att de kan se vilka behov verksamheten har just nu.

– Det känns bra att teamledaren kan vår verksamhet och har förståelse för att vi måste ha framförhållning när vi ska planera in fysiska träffar med medarbetarna.

Inom ortopedin har de gjort gruppindelningar med deltagare från avdelningen, mottagningen och läkargruppen. Annica beskriver att de har ett nära samarbete och planerar in träffar med teamledare och medarbetare:

– Vi har Cosmic som punkt både på APT och i flera andra forum så alla medarbetare känner sig trygga och får information.

Verksamhetschefen Anette Lund lägger till att de har tydliggjort vilka personer som deltar från VO ortopedi i Cosmic-införandet med ett eget organisationsschema. De har också en styrgrupp där ortopedens chefer i länet deltar. I den gruppen tar de beslut om till exempel gemensamma arbetssätt.