Nationella kvalitetsregister

Sverige har unika möjligheter att utveckla kvaliteten i vården med hjälp av kvalitetsregister. I dagsläget finns drygt 100 nationella kvalitetsregister i drift.

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser, problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Alla nationella kvalitetsregister är certifierade av den nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister.

När ett register är fullt utbyggt blir det möjligt att följa medicinska resultat i sjukvården för alla patienter i landet samt hur enskilda regioner, sjukhus och kliniker bedriver sin vård.

Hälso- och sjukvården i Region Gävleborg rapporterar till en rad olika kvalitetsregister. Registren används av de professionella yrkesgrupper som har nytta av dem i sin vardag.

På webbplatsen 1177.se kan du läsa mer om hur du kan använda uppgifterna från ett kvalitetsregister, vilka rättigheter du som patient har och hur du kontaktar ett register. 

Nationella kvalitetsregister på 1177.se 

Nedan kan du läsa mer om de olika kvalitetsregister som finns inom Region Gävleborg.

Personuppgiftsregistrering i kvalitetsregistret

Personuppgiftsregistrering i kvalitetsregistret