Förtroendevalda politiker

Regionfullmäktige har 75 ledamöter som väljs av dig vart fjärde år.

Varje parti leds av ett råd som antingen är regionsråd om de ingår i den majoritet som styr Region Gävleborg eller oppositionsråd om de ingår i den minoritet som bildar opposition inom Region Gävleborg.

Förteckning över ledamöter i regionfullmäktige

Sök politiker på parti, namn eller organ i förteckningen över förtroendevalda Region Gävleborg använder systemet Troman för att visa förtroendevalda politiker.