Byggjobbare på byggarbetsplats

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Medborgarna i Gävleborg är den viktigaste resursen för både dagens och morgondagens arbetsmarknad. Region Gävleborg arbetar på flera sätt för att arbetsgivare och utbildningsaktörer ska kunna samarbeta och tillgodose arbetsmarknadens behov. På det viset skapas bättre förutsättningar för människor att bo, leva och verka i Gävleborg.

Region Gävleborg arbetar bland annat med: 

  • Samordning och samverkan med kommuner, statliga myndigheter, högskolor och andra utbildningsanordnare, företag och organisationer inom näringslivet och ideella organisationer. 
  • Regionala analyser och kunskapsöverföring 
  • Att stötta regionala aktörer i utvecklingsprocesser 
  • Egna projekt inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning