Innovation

Idéer och nya lösningar som kan leda till innovationer är viktiga för att möta samhällsutmaningar och bidra till utveckling. Det kan handla om att uppfinna en ny produkt eller tjänst, väsentligt förbättra en befintlig produkt eller utveckla nya processer och arbetssätt. Genom att arbeta innovationsfrämjande bidrar Region Gävleborg till att ge förutsättningar för olika slags idéer att utvecklas till morgondagens innovationer.

Innovation sker inom alla områden, till exempel i det privata näringslivet och i offentlig sektor inom områden såsom teknik, turism, kultur, hälso- och sjukvård med flera. Genom att söka efter nya sätt att lösa problem och tillgodose behov bidrar innovation till att skapa en bättre framtid för vårt län och människor som bor här.

Region Gävleborg, tillsammans med ett stort antal aktörer i och utanför länet, använder den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3) som utgångspunkt för arbetet. RIS3 pekar ut områden som anses vara särskilt unika eller ha särskilda förutsättningar att bidra till hållbar omställning och utveckling. Genom samarbete, samhandling och olika slags finansiering kan vi gemensamt erbjuda nya tjänster och processer, som kan användas av enskilda invånare, företag och offentliga aktörer.

Gävleborgs innovationsstödsystem

Här kan du ta del av en överblick av Gävleborgs innovationsstödsystem.