Finansiering

Region Gävleborg kan besluta att bevilja ekonomiska stöd till små och medelstora företag som bedriver verksamhet i Gävleborgs län. Stöd kan också beviljas till regionala utvecklingsprojekt och kommersiell service.

Företagsstöd kan sökas av små och medelstora företag som bedriver verksamhet i Gävleborg. Syftet med stöden är att främja hållbar regional utveckling i länet. 

Projektmedel kan sökas av offentliga organisationer, branschorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, universitet/högskolor, institut med flera. Syftet med projektmedlen är att främja hållbar utveckling i länet. 

Stöd till kommersiell service är möjliga att söka för prioriterade dagligvarubutiker och drivmedelsstationer enligt de kommunala serviceplanerna, samt för företag som tillhandahåller betaltjänstlösningar. Syftet med stöden är att kunna behålla och utveckla den kommersiella servicen på landsbygden. 

Mer information om ansökningsprocesser, regelverk, villkor och begränsningar finns på respektive stödforms sida.