By

Energi och klimat

Samhället behöver ställa om för att bli mer hållbart. En viktig faktor i omställningen är användningen av förnybar energi som till exempel vindkraft och vattenkraft, men också ett konkurrenskraftigt näringsliv med cirkulär och biobaserad ekonomi. Region Gävleborg samordnar och främjar insatser för cirkulär och biobaserad ekonomi, och för en kapacitetsstark, fossilfri energiproduktion samt för en effektiv energianvändning.

Omställning av hela det ekonomiska systemet för såväl samhälle, företag och andra aktörer är en grundförutsättning för att möta klimat- och miljöutmaningarna. På regional nivå ligger fokus på näringslivets och offentlig sektors omställning där forskning, innovation, digitalisering och utforskande arbetssätt bidrar till de strukturförändringar som behöver ske för att uppnå en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Med en kraftigt stigande elanvändning behöver produktionen av förnybar energi öka och elnätet byggas ut. Elnätet behöver också avlastas genom mer flexibel och smart energianvändning, mer energilagring och ökad energieffektivisering. I Gävleborg finns goda förutsättningar för detta.

Region Gävleborg har genom det regionala utvecklingsuppdraget i uppgift att samordna och främja insatser för omställningen av energisystemet och till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Det görs tillsammans med andra samhällsaktörer, i och utanför länet, genom att bygga kunskap, samverka och finansiera.

Gävleborg är en skogsrik region, vilket ger aktörerna inom bioekonomin styrka, och de spelar en viktig roll i övergången till en ekonomi som är cirkulär och biobaserad. Gävleborgs skogsprogram för åren 2021-2030 pekar på saker som är viktiga prioriteringar för hela regionen.