Grannskapsateljén (del 2): Caroline Mårtensson och Gemensamhetens genljud

I samband med att konstnären Caroline Mårtensson inleder sin andra vistelseperiod i förhållande till residenset Grannskapsateljén bjuder vi in till utställningen Gemensamhetens genljud på Edsbyns museum och ett publikt program med fältseminarium, filmvisning och nattflystudier.

De första flyttfåglarna hade redan gett sig av när Caroline Mårtensson, som inbjuden konstnär till residenset Grannskapsateljén, inledde sina fältstudier i förhållande till Voxnadalen. Nu, när dagarna börjar bli längre och en kvittrande vårsång kan noteras igen, återvänder konstnären till Ovanåker och dess omnejd för att fortsätta sin konstnärliga process. Genom ett tecknat flöde, samlade arkivmaterial, textila verk och de ansatser till installationer som presenteras i Gemensamhetens genljud blir utställningsrummet på Edsbyns museum en utgångspunkt för vidare samtal. Här får vi mötas i en estetisk reflektion över grannskapets många betydelser, kring vår förmåga att få syn på (den hotade) mångfalden av rörelser i våra närmiljöer och hur vi, i kraften av varandra, skulle kunna utveckla ett mer omsorgsfullt förhållningssätt till våra omgivningar, så att vi inte riskerar att slita sönder de trådar som fortfarande förenar liv med liv. 

Utställningsfolder (pdf)

Det konstnärliga residenset Grannskapsateljén arrangeras av Kultur Gävleborg och Ovanåkers kommun. 

Program 

Vernissage: Gemensamhetens genljud

Lördag 11 maj, 12.00

Edsbyns museum

Varmt välkommen till öppningen av utställningen Gemensamhetens genljud och ett konstnärssamtal mellan Caroline Mårtensson, residenskonstnär, och Erik Anderman, verksamhetsutvecklare inom konst vid Kultur Gävleborg.

Fältseminarium/exkursion: I bombmurklans tid

Tisdag 14 maj, 14.00-16.00

Vid Galtryggen, där Voxnan flödar i meandrar

Medverkande: Caroline Mårtensson (konstnär), Mats Ahlberg (författare och förläggare), Sara Holmgren (forskare, SLU), Stefan Olander (naturguide), Edvin Kronberg (vattenvårdshjälte), Tommy Vestersund (limnolog, Bollnäs kommun) och Erik Anderman (verksamhetsutvecklare inom konst, Kultur Gävleborg)

Bombmurklan är en av Sveriges fem fridlysta svampar. Den hänförande, lite mystiska svampen, vars fruktkropp först blir synlig någon gång mellan februari och maj, har ett relativt outforskat lev­nadssätt. Om vi inte känner till arterna i våra närmiljöer och hur de ekologiska systemen hänger samman, hur ska vi då kunna värna dem?

Tvärvetenskapliga vandringar är en återkommande metod under Caroline Mårtenssons konstnärliga fältstudier och blir ett sätt att sammanföra och dela olika erfarenheter i förhållande till en särskild plats och dess nyansrika betydelser. Genom dessa vandringar, som sedan ligger till grund för konstnärens fortsatta reflektion och gestaltande arbete, förenas flera röster och perspektiv.

Under fältseminariet får vi därför slå följe med varandra och röra oss i de sällsynta spåren av bombmurkla, längs med naturstigen vid Galtryggen och Voxnans drivande vattenspeglar. Tillsammans med inbjudna gäster får vi möjlighet att utveckla vår ekologiska läskunnighet, så att vi kan skärpa våra sätt att se och synliggöra den mångfald av arter som är en del av våra grannskap.

Begränsat antal deltagare o.s.a. senast 12 maj till: erik.anderman@regiongavleborg.se

Hitta hit! Vi ses på parkeringen vid hembygdsgården, som ligger på höger sida om du kommer från väg 296, strax innan du passerar bron. (Det går även att parkera vid rastplatsen vid Galttjärn.)

Stövlar rekommenderas och kläder efter väder. Ta gärna med lupp.

Programmet är en del av det konstnärliga residenset Grannskapsateljén och arrangeras av Kultur Gävleborg och Ovanåkers kommun i samarbete med biosfärenheten Voxnadalen, Naturskyddsföreningen och Bollnäs kommun.

Filmvisning och nattflystudier: Innan ridån faller

Torsdag 16 maj, 20.30

Vid Skalens fäbod

Medverkande: Caroline Mårtensson (konstnär), Kjell Trosell (entomolog), Stefan Olander (naturguide) och Erik Anderman (verksamhetsutvecklare inom konst vid Kultur Gävleborg)

Varmt välkommen till ett kvällsarrangemang där vi med hjälp av naturinventerare och nattflystudier får möjlighet att närma oss mörkrets alla insekter. Tillsammans kan vi få syn på arter som vi kanske annars inte hade noterat eller ägnat någon vidare tanke, trots att de finns där i det omgivande landskapet.

Nattflystudien inleds med en filmvisning av Caroline Mårtenssons videoverk Innan ridån faller (2022). Genom filmens väv av sekvenser förenas tre olika situationer och historiska sammanhang. Här sammanflätas insektsobservationer utifrån en särskild plats, en dokumentation av den biologiska mångfaldens villkor i förhållande till två militära övningsfält i södra Sverige och ett samlat material av amatörfilmer från slutet av 1960-talet, inspelade några år efter utgivningen av Rachel Carsons bok Tyst vår och starten för den moderna miljörörelsen. Mot bakgrund av dessa motiv och miljöer framträder en tillvaro där vi befinner oss på gränsen till en ekologisk kollaps. Men kanske hinner vi fortfarande inleda en mer ömsesidig relation med den flora och fauna som vi delar våra omgivningar med, få möjlighet att lära känna de komplexa samspelen i våra ekosystem bättre och formulera nya begrepp för hur vi kan ingå i den värld som vi alla lever i?

Begränsat antal deltagare o.s.a. senast 12 maj till: erik.anderman@regiongavleborg.se

Hitta hit! kl. 20.00 möter Stefan Olander upp besökare på parkeringen vid bäcken i Söderomsjön för gemensam promenad upp till Skalens fäbod, Söderomsjön 340. Programmet startar sedan vid 20.30 och pågår som senast till 22.30.

Kläder efter väder rekommenderas!

Programmet är en del av det konstnärliga residenset Grannskapsateljén och arrangeras av Kultur Gävleborg och Ovanåkers kommun i

Har du frågor?