Hud

Vårdprogram och rutiner kopplade till hudproblem och hudsjukdomar.

Vårdprogrammen har granskats av medicinska rådgivare Hälsoval Gävleborg. 

Acne

Råd angående handläggning av patienter med acne – Platina id 09-46720 (pdf) 

Aktinisk keratos

Råd angående handläggning av patienter med aktinisk keratos –  Platina id 09-31288 (pdf)

Atopiskt eksem

Lokalt handlingsprogram för atopiskt eksem - (barneksem/böjveckseksem) - Gävleborg

Råd angående handläggning av patienter med atopiskt eksem – Platina id  09-70125 (pdf)

Basalcellscancer

Råd angående handläggning av patienter med basalcellscancer – Platina id 09-40582 (pdf)

Bensår

Vårdprogram bensår – Platina id 09-464207 (pdf)

Bensår - stöddokument 

Råd angående handläggning av patienter med bensår – Platina id 09-147566 (pdf)

Dysplastiska naevus

Råd angående handläggning av patienter med dysplastiska naevus – Platina id 09-40591 (pdf)

Handeksem

Lokalt handlingsprogram för handeksem - Gävleborg

Handeksem – råd angående handläggning av patient – Platina id 09-89973 (pdf)

Hudbiopsier

Hudbiopsier – tips samt info från patologen

Hudcancerprocess

Hudcancerprocess

Huvudlöss

Råd angående handläggning av patienter med huvudlöss – Platina id 09-41840 (pdf)

Hyperhidros

Extrema/överdrivna svettningar

Råd angående handläggning av patienter med hyperhidros – Platina id 09-41836 (pdf)

Klåda

Råd angående handläggning av patienter med klåda – Platina id 09-41845 (pdf)

Lichen ruber

Lokalt handlingsprogram för Lichen ruber - Gävleborg

Råd angående handläggning av patienter med lichen ruber – Platina id 09-140822 (pdf)

Lichen sclerosus et atrophicus LSA (tidigare balanitis xerotica obliterans)

Råd angående handläggning av patienter med Lichen sclerosus et atrophicus LSA hos män – Platina id 09-30580 (pdf)

Lichen sclerosus i vulva 

Råd angående handläggning av patienter med Lichen sclerosus i vulva – Platina id 09-30572 (pdf)

Malignt melanom/melanom in situ i huden

Råd angående handläggning av patienter med malignt melanom/melanom in situ i huden – Platina id 09-40585 (pdf)

Perioral dermatit

Råd angående handläggning av patienter med Perioral dermatit – Platina id 09-31293 (pdf) 

Psoriasis

Råd angående handläggning av patienter med psoriasis – Platina id 09-41884 (pdf)

Pustulosis palmo-plantaris

Råd angående handläggning av patienter med pustulosis palmo-plantaris – Platina id 09-41887 (pdf)

Rosacea

Råd angående handläggning av patienter mer Rosacea – Platina id 09-53026 (pdf)

Seborroisk dermatit

Lokalt handlingsprogram för Seborroisk dermatit - i Gävleborg

Seborroisk dermatit – Platina id 09-347081 (pdf)

Skabb

Råd angående handläggning av patienter med skabb – Platina id 09-41878 (pdf)

Skivepitelcancer (cSCC) 

Råd angående handläggning av patienter med skivepitelcancer (cSCC) – Platina id 09-56262 (pdf)

Skivepitelcancer in situ/Mb Bowen

Råd angående handläggning av patienter med skivepitelcancer in situ (SCCIS) = Morbus Bowen – Platina id 09-40589 (pdf) 

Svampsjukdomar 

Råd angående handläggning av patienter med Tinea capitis – Platina id 09-236286 (pdf)

Urtikaria 

Råd angående handläggning av patienter med urtikaria – Platina id 09-40576 (pdf) 

Vårtor

Råd angående handläggning av patienter med vårtor (verruca vulgaris) – Platina id 09-41832 (pdf)