Regional plan för bredband 2019-2025

Regionfullmäktige har beslutat om en regional plan för bredband 2019-2025.

Planen innehåller nya mål för länets fasta och mobila bredbandsutbyggnad. Den beskriver vad vi behöver arbeta med för att nå de uppsatta målen, utmaningar, nyttan och kostnader för att nå målen.

Planen har tagits fram av Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med länets kommuner.

 Regional plan för bredband (pdf) 

Regionala mål

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Gävleborg ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 • År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
 • År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär att:
  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Fokusområden

För att kunna fortsätta hålla en hög utbyggnadstakt och nå målen behöver vi arbeta med följande sex områden:

 • Finansiering
 • Fördela stödmedel
 • Beräkna kostnader
 • Anta kommunala bredbandsstrategier
 • Samverkan
 • Bevaka länets intressen i bredbandsfrågan

Mer information

Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi (pdf)

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2022 – PTS.se

Statistik – PTS.se

Kontakt