Nyttan med bredband

Kommunikation i alla former är en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling i vårt samhälle. Därför är det viktigt att vårt län ligger i framkant i den digitala utvecklingen och att vi har ett bredband i världsklass.

En god bredbandsinfrastruktur är en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Infrastrukturen är viktig ur samhällsperspektiv som jämlikhet, mångfald, likabehandling, integration och demokrati.

Ett snabbt bredband ökar länets attraktivitet så att fler människor vill leva, bo och verka här.

  • Möjlighet till distansarbete och distansutbildning
  • Möjlighet att driva företag på landsbygden
  • Möjlighet att ta del av välfärd, kultur och service

Ett snabbt bredband ökar tillväxten i länet.

  • Fler kan starta och driva företag
  • Befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas
  • Fler företag och arbetstillfällen ökar länets skatteintäkter

Ett snabbt bredband bidrar till en hållbar utveckling.

  • Miljömässiga effekter – minskat resande och minskad energianvändning
  • Ekonomiska effekter – minskade vårdkostnader och resekostnader, ökade skatteintäkter
  • Sociala effekter – ökad delaktighet och inflytande, ökad möjlighet till jämlikhet och större självständighet för individen

Företagen är viktiga arbetsgivare på de orter där de verkar. För att kunna förbli konkurrenskraftiga behöver de tillgång till ett snabbt bredbandsnät. Ofta ingår dessa företag i globala värdekedjor vilket självklart ställer krav på fungerande bredbandsuppkopplingar.

Allmänhetens användning och behov av digitala tjänster ökar snabbt. Alltfler använder Internet för att söka tjänster och service, sköta sina affärer, komma åt massmedierna och för att ladda ner film, musik och spel. Genom bredband och IT får invånarna möjlighet att på ett nytt, mer aktivt sätt, engagera sig och ta del av samhällsdebatten och organisera sig kring sina åsikter och intressen. För personer med olika typer av funktionsnedsättning underlättar bredband och IT vardagen i betydande utsträckning. Nya möjligheter till kommunikation har för många lett till större självständighet och delaktighet i samhället.

Om du funderar du på att skaffa bredband

Post- och telestyrelsen (PTS) informerar om bredband och smarta, digitala tjänster som gör att du kan leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor i landet.

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats

Broschyr om nyttan med bredband - PTS

Kontakt