Fiber till Gävleborg 1

Projektet är avslutat.

Fiber till Gävleborg 1 var ett projekt som pågick i Söderhamns kommun och Ljusdals kommun mellan 1 oktober 2015 och 15 december 2019. Projektet gav cirka 800 små och medelstora företag möjlighet att få tillgång till snabbt bredband.

Ett snabbt bredband är viktigt för att stärka de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en bredare marknad.

Budgeten för Fiber till Gävleborg 1 var 28,5 miljoner. För finansieringen stod Europeiska regionala utvecklingsfonden, Söderhamn Nära, Ljusnet och Region Gävleborg.

Kontaktpersoner kommuner

Ljusdals kommun
Ljusnet
Per Eriksson, 0651-76 07 50

Söderhamns kommun
Söderhamn Nära
Erik Thyr, 0270-766 03

Kontaktperson Region Gävleborg