Fiber till Gävleborg 4

Projektet är avslutat.

Fiber till Gävleborg 4 ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Nordanstigs kommun och Sandvikens kommun att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens möjligheter till ökad tillväxt, konkurrenskraft och handel.

Förutom kommunerna ovan deltar Region Gävleborg i projektet som pågår mellan 1 juni 2019 och 30 september 2022. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 354 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 44 miljoner. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Gävleborg.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Se små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Gävleborgs län.

Kontaktpersoner kommuner

Bollnäs kommun
Bollnäs Energi
Anders Lantz, 0278-254 69

Hudiksvalls kommun
Fiberstaden
Leif Forslin, 0650-55 60 00 (tonval 2)

Ovanåkers kommun
Helsinge Net Ovanåker
Johan Sigfridsson, 0271-574 30

Nordanstigs kommun
Fiberstaden
Christer Hedberg, 0650-55 60 00 (tonval 2)

Sandvikens kommun
Sandviken Energi 
Elisabeth Alatalo, 070-614 29 21

Kontaktperson Region Gävleborg