Fiber till Gävleborg 2

Projektet är avslutat.

Fiber till Gävleborg 2 ska öka möjligheterna för små och medelstora företag i Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun att få tillgång till snabbt bredband. Med ett snabbt och säkert bredband stärks företagens möjligheter till ökad tillväxt, konkurrenskraft och handel.

Förutom kommuner ovan deltar Region Gävleborg i projektet som pågår mellan 1 mars 2016 och 15 december 2020. Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 1470 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektet har en budget på cirka 112,5 miljoner. Medfinansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna och Region Gävleborg.

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Se små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Gävleborgs län.

Projektperiod 1 mars 2016 – 15 december 2020.

Beslut

Tillväxtverkets beslut (pdf)

Kontaktpersoner kommuner

Bollnäs kommun
Bollnäs Energi
Anders Lantz, 0278-254 69

Gävle kommun
Gävle Energi
Ingemar Jansson, 026-66 27 90

Hofors kommun
Hofors Elverk
Håkan Wängelin, 0290-77 18 00

Hudiksvalls kommun
Fiberstaden 
Leif Forslin, 0650-55 60 00 (tonval 2)

Nordanstigs kommun
Fiberstaden
Christer Hedberg, 0650-55 60 00 (tonval 2)

Ockelbo kommun
Gävle Energi
Ingemar Jansson, 026-66 27 90

Ovanåkers kommun
Helsinge Net Ovanåker
Johan Sigfridsson, 0271-574 30

Sandvikens kommun
Sandviken Energi 
Elisabeth Alatalo, 070-614 29 21

Söderhamns kommun
Söderhamn nära
Erik Thyr, 0270-766 03

Kontaktperson Region Gävleborg