Statligt stöd - bredband till alla

Målet med svensk bredbandspolitik är att utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi. Det betyder att det är företagen själva, det vill säga de som driver bredbandsnäten (operatörerna), som ska bygga ut bredbandet i Sverige eftersom de kan tjäna pengar på det.

Ibland bedömer marknaden att det inte är lönsamt att bygga ut bredbandsnätet på affärsmässiga grunder. I sådana fall kan det innebära att operatörerna inte bygger ut bredband i berörda områden. Risken är då stor att företag och hushåll i dessa områden blir utan bredband. I de fallen kan bredbandsnätet byggas ut med ekonomiskt stöd från staten eller EU.

Landsbygdsprogrammet

Inom Landsbygdsprogrammet finns stödmedel som ska bidra till utbyggnaden av snabbt bredband. Människor som bor på landsbygden ska också kunna vara en del av det digitala samhället. Därför kan företag och organisationer på landsbygden få stöd att gräva ner fiberkablar och ansluta sina fastigheter till fibernätet.

Jordbruksverket.se - Landsbygdsprogrammet 2014‑2020

Kontakt

Om du vill veta mer om stödet inom landsbygdsprogrammet kan du ta kontakt med Länsstyrelsen Gävleborg.

010-225 10 00

Länsstyrelsen Gävleborg