Kontakttjänster för dig med funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan kontakta Region Gävleborg genom att använda Post- och telestyrelsens kostnadsfria tjänster för samtal.

Texttelefoni

  • Förmedlar samtal mellan text och tal.
  • Tolkar på svenska och engelska.

SIP: texttelefon@texttelefoni.se

Texttelefon: 020-60 06 00

Telefon: 020-60 06 50

Mer information finns på texttelefoni.se

Bildtelefoni

  • Gör det möjligt för dig som använder teckenspråk att ringa till den som talar. 
  • Tolkar på svenska.

SIP: tolk@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Mer information finns på bildtelefoni.net

Teletal

  • Du och den du samtalar med har direktkontakt med varandra och en samtalstolk ger stöd vid behov.
  • Tolkar på svenska.

Telefon: 020-22 11 44

Mer information finns på teletal.se