Hållbara transporter

Region Gävleborg verkar för att stötta och stärka egna, kommunala samt andra regionala satsningar inom området hållbara transporter. Sedan år 2001 har regionala satsningar pågått för att minimera miljöpåverkan från resor och transporter i Gävleborgs län. 

Region Gävleborg arbetar inom dessa områden:

  • Beteendepåverkan i regional planering.
  • Minimera miljöpåverkan från resor och transporter.
  • Förbättra trafikmiljön för skolelever.
  • Främja hållbara mötesalternativ.
  • Samordna cykelfrågorna i Gävleborg genom konceptet Cykla mera Gävleborg. 

Kontakt