Bristyrken idag

Idag finns ett stort antal bristyrken i Gävleborg. Vad är då ett bristyrke? Enkelt förklarat är det ett yrke där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft och goda chanser till arbete för en arbetssökande. Det betyder att matchningen mellan utbud och efterfrågan av kompetens inte fungerar hos arbetsgivare och arbetssökande.

Bristyrken finns inom alla utbildningsnivåer och branscher. För att få en inblick i vilka bristyrken som finns i Gävleborg kan du få en sammanfattning här

Prioriterade bristyrken i Gävleborgs län 2024

Region Gävleborg tar varje år fram en lista med prioriterade bristyrken för länet. Genom att prioritera kan vi under en period koncentrera oss på ett urval av de bristyrken som finns i länet.

Arbetsgivare, arbetsförmedling, utbildare, branschorganisationer, fackliga organisationer med flera bidrar med input och aktivt deltagande i arbetet. Syftet är att öka matchningen mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft.

Nedan hittar du de bristyrken som är prioriterade under 2024.  

Data/IT

 • Systemarkitekt och IT-arkitekter

Hälso- och sjukvård

 • Psykolog
 • Distriktssköterska
 • Specialistläkare, allmänmedicin
 • Sjukgymnast & Fysioterapeut
 • Audionom
 • Arbetsterapeut
 • Biomedicinsk analytiker
 • Röntgensjuksköterska
 • Farmaceut

Tekniskt arbete

 • Civil- och högskoleingenjör elektroteknik

Bygg och anläggning

 • Byggproduktionsledare
 • Säkerhetssamordnare

Data/IT

 • Mjukvaru- och systemutvecklare

Installation, drift och underhåll

 • Ingenjör elektroteknik
 • Järnvägstekniker, ban- el- & signalkompetens
 • Kyl- och värmepumpstekniker
 • It- säkerhetstekniker

Tillverkningsarbete

 • Automationsingenjör

Bygg och anläggning

 • Anläggningsarbetare
 • Golvläggare
 • Betongarbetare
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare 

Hotell, restaurang och storhushåll

 • Kock

Hälso- och sjukvård

 • Undersköterska
 • Kriminalvårdare*

Installation, drift och underhåll

 • Nätverkstekniker
 • Lastbilsmekaniker
 • Kyl- och värmepumpstekniker

Tillverkningsarbete

 • Underhållsmekaniker
 • Maskinoperatör, trä- & metall , processoperatör

Transport

 • Bussförare
 • Lastbilsförare
 • Skogsmaskinförare 

* Utbildning via Kriminalvården