IVO-anmälan efter avliden patient

En patient har avlidit på Gävle sjukhus efter sjukdom som följdes av flertalet och omfattande operationer. Nu har Region Gävleborg lämnat in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

En patient från Gästrikland sökte hjälp via ett annat sjukhus i landet för buksmärtor. På sjukhuset fick patienten diagnosen diafragmabråck, en åkomma där delar av magsäcken passerat diafragman upp i bröstkorgen. 

Patienten förbättras efter besöket men inkommer fem månader senare till Gävle sjukhus med bröstsmärtor och  kräkningar. Patienten lades då in på kirurgavdelningen som kunde sätta en korrekt diagnos. Det konstaterades att denne behövde specialkirurgiskt kunnande och överfördes därför till Akademiska sjukhuset i Uppsala för operation. Trots att patienten genomgår flertalet omfattande operationer avlider tyvärr patienten senare på Gävle sjukhus. 

Region Gävleborg har nu gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att få en oberoende bedömning av händelsen.