Presskonferens

Presskonferens/lägesbild corona

Region Gävleborg håller presskonferenser för att uppdatera om coronaläget i länet.

Detta kan ändras med kort varsel beroende på händelseutvecklingen.

Presskonferenser i efterhand

Presskonferenserna spelas in och kan ses i efterhand.

Sändningar från tidigare presskonferenser (länken fungerar bäst i Chrome eller Edge)

Referat från senaste presskonferensen

Referat presskonferens (pdf) 

Material

Dödlighet i Gävleborg under covid-19 (pdf)