Minderårigs frakturbehandling fördröjdes

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En minderårig person skadade sig i en skidbacke och fick flera frakturer. Hanteringen av dessa blev inte optimal och ledde bland annat till fördröjd diagnos och behandling. Patientens omhändertagande ledde även till ett ökat lidande. Därför anmäler Region Gävleborg händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Vi beklagar djupt det inträffade och är lättade över att frakturerna trots allt nu har läkt. Regionen har med anledning av det inträffade skärpt rutiner och infört ändrade arbetssätt.