Vårdgranskning efter patientlidande

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelsen gäller en patient från Gävleborg som blev inlagd på sjukhus på grund av förmaksflimmer med hög puls. Trots påbörjad behandling försämrades patientens tillstånd. Först efter att en ultraljudsundersökning av hjärtat genomfördes upptäcktes en uttalad hjärtsvikt, vilket ledde till att patienten överfördes till universitetssjukhuset i Uppsala. Där kunde patienten slutligen få den vård som krävdes och tillståndet förbättrades markant.

Den initiala handläggningen på hemortssjukhuset var relativt passiv, med en tidigarelagd ultraljudsundersökning av hjärtat hade det troligen lett till andra åtgärder som kunnat lindra sjukdomsförloppet.

– Patienten blev utsatt för ett lidande som eventuellt hade varit möjligt att undvika, vilket vi djupt beklagar, säger chefläkare Lars Svennberg. Vi har beslutat att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få en oberoende granskning av både handläggningen av patienten och de åtgärder vi vidtagit för att undvika att något liknande händer igen.