Miljötinget

Miljötinget är ett miljöevent för ungdomar som är mellan 14-19 år och som bor och lever i Dalarna eller Gävleborg.

Stommen till Miljötinget är det så kallade programrådet. Programrådet, som består av ungdomar från Dalarna och Gävleborg, planerar, marknadsför och genomför Miljötinget. Genom att ge programrådet möjligheten att få vara med och utforma Miljötinget så eventet väl anpassat för sin målgrupp. Det i sin tur har gjort att Miljötinget har blivit väldigt omtyckt.

Miljötinget arrangeras årligen. Bakom eventet står Region Dalarna och Region Gävleborg. Målet med Miljötinget är att inspirera och engagera ungdomar i frågor som rör hållbar utveckling. Miljötinget ska också underlätta och skapa plattformar för vidare engagemang bland unga.

Miljötinget är ett politiskt och religiöst obundet event.

Miljötinget 2021

 

Mer information

www.miljotinget.se

Kontakt