Kultimera

En webbplats med alla kulturaktörers gemensamma utbud finns nu! www.kultimera.se - Här finns ett brett utbud inom konst och kultur för barn och unga.

På webbplatsen kan man söka efter utbud efter konst- och kulturform, ålder på målgruppen, vilken lokal en har till förfogande, om utbudet ska vara äppelmärkt eller inom skapande skola. Det presenteras även fortbildning för pedagoger. Här beställs även utbudet.

Webbplatsen finns både till för beställare, men kan också användas för att förbereda de barn och ungdomar som ska möta utbudet. Ibland finns även trailers som en kan se ihop.

Webbplatsen kommer framöver att breddas med mer information där pedagoger är målgrupp.

Historia

Våren 2018 började arbetet att utforma en regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola.

Kulturgarantin ska stärka tillgången till konst och kultur och öka samverkan mellan länets kommuner och kulturaktörer med regionalt uppdrag.

Målet med kulturgarantin är att kulturaktörer med regionalt uppdrag ger alla medverkande kommuner bra förutsättningar för att elever i förskoleklass och grundskola får möta professionell konst och kultur, detta genom samordning, gemensamma utbudsdagar, webbplats och subventionering.