Sök projektstöd inom hemslöjd

Har du en projektidé du vill förverkliga? Eller vill du skapa eller driva ett arrangemang inom hemslöjd? Kultur Gävleborg har flera olika stöd att söka inom hemslöjd.

Verksamhetsområde hemslöjd har flera prioriterade arbetsområden mellan 2023 – 2026, i den regionala kulturplanen kan du läsa mer.

Tänk på att syftet till din projektidé ska kunna knytas till de kriterier som finns för de olika stöden.

Verkar det svårt?

Verksamhetsutvecklaren inom hemslöjd erbjuder handledning, kompetens, nätverk och viss möjlighet att låna utrustning som kan stötta dig att gå från idéutveckling till pilotprojekt eller förstudie och vidare till ett regionalt kulturprojekt i linje med den regionala kulturplanen. Kontakta verksamhetsutvecklare inom hemslöjd för att ta reda på mer.

Kontakt

Tidigare beviljade projekt

Under 2023 beviljades Gästrike – Hälsinge hemslöjdsförbund stöd för att arrangera ett läger för ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16 – 26 år. Projektet avsåg att verka metodutvecklande för att nå nya målgrupper i länet.