Digital kompetens och MIK

Vi på Biblioteksutveckling är ett stöd i att utveckla det digitala biblioteket som plats för möten och bildning, bland annat utifrån en strävan om miljömässig hållbarhet.

Det gör vi genom att erbjuda olika insatser som ökar kunskaper och stärker pedagogiska färdigheter som behövs för att öka allmänhetens digitala delaktighet.

Biblioteken står inte ensamma i uppdraget om ökad digital delaktighet och därför främjar och initierar vi samverkan mellan biblioteken och andra aktörer för ett minskat utanförskap.

Med MIK (medie- och informationskunnighet) menar vi förmågan att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Digital kompetens är förmågan att förstå och använda digitala verktyg och tjänster.

Kontakt