Kulturaktörer med varaktigt regionalt uppdrag

Region Gävleborg beviljar verksamhetsbidrag till kulturaktörer med långsiktiga regionala uppdrag.

I nuläget är det följande aktörer som får stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen:

  • Arkiv Gävleborg
  • Folkteatern Gävleborg
  • Gävle Symfoniorkester
  • Hälsinglands museum
  • Kultur Gävleborg
  • Länsmuseet Gävleborg
  • Riksteatern Gävleborg.

De varaktiga regionala uppdragen konkretiseras i tvååriga uppdragsöverenskommelser som beskriver hur den regionala kulturpolitiken och kulturplanens prioriteringar omsätts i praktiken av varje verksamhet.

Uppdragsöverenskommelsen tecknas mellan ansvarig nämnd inom Region Gävleborg och verksamhetens styrelse eller nämnd. De följs upp årligen och vidareutvecklas kontinuerligt i dialog mellan parterna.

Årlig dokumentation

Uppdragsöverenskommelser, handlingsplaner för tillgänglighet och årsrapporter hittar du på denna sida

 

Arkiv Gävleborg
Hemsida
Arkiv Gävleborg i Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026
Arkiv Gävleborg (Archive Gävleborg) in the Regional Culture Plan Gävleborg 2019-2022 (in English)
Arkiv Gävleborg (Gävleborgin arkisto), Gävleborgin Alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa 2019-2022 (suomeksi)

 

 

 

Folkteatern Gävleborg
Hemsida
Folkteatern Gävleborg i Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026
Folkteatern Gävleborg (Folk Theatre Gävleborg) in the Regional Culture Plan Gävleborg 2019-2022 (in English)
Folkteatern Gävleborg (Gävleborgin Folkteatern), Gävleborgin Alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa 2019-2022 (suomeksi)

 

 

 

Gävle Symfoniorkester
Hemsida
Gävle Symfoniorkester i Regional kulturplan Gävleborg 2023-2022
Gävle Symfoniorkester (Gävle Symphony orchestra) in the Regional Culture Plan Gävleborg 2019-2022 (in English)
Gävle Symfoniorkester (Gävlen sinfoniaorkesteri), Gävleborgin Alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa 2019-2022 (suomeksi)
Promotionfilm med svensk text
Promotion film with English subtitles

 

 

Hälsinglands museum
Hemsida
Hälsinglands museum i Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026
Hälsinglands museum (Hälsingland's Museum) in the Regional Culture Plan Gävleborg 2019-2022 (in English)
Hälsinglands museum (Hälsinglandin museo), Gävleborgin Alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa 2019-2022 (suomeksi)

 

 

Kultur Gävleborg
Hemsida
Kultur Gävleborg i Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026
Kultur Gävleborg (Culture Gävleborg) in the Regional Culture Plan Gävleborg 2019-2022 (in English)
Kultur Gävleborg, Gävleborgin Alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa 2019-2022 (suomeksi)

 

 

Länsmuseet Gävleborg
Hemsida
Länsmuseet Gävleborg i Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026
Länsmuseet Gävleborg (The Gävleborg County Museum) in the Regional Culture Plan Gävleborg 2019-2022 (in English)
Länsmuseet Gävleborg (Gävleborgin lääninmuseo), Gävleborgin Alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa 2019-2022 (suomeksi)

 

  Riksteatern Gävleborg 
Hemsida
Riksteatern Gävleborg i Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026
Riksteatern Gävleborg (The National Theatre Gävleborg) in the Regional Culture Plan Gävleborg 2019-2022 (in English)
Riksteatern Gävleborg (Gävleborgin Riksteater), Gävleborgin Alueellisessa kulttuurisuunnitelmassa 2019-2022 (suomeksi)

  

Kontakt