Demokrati och barnrätt

”Alla ska kunna delta och vara delaktiga på sina villkor. Biblioteken är lokalsamhällets demokrativerkstad där alla har möjlighet att få nya intryck, ge uttryck och att göra avtryck i sin samtid. ”

ur Regional biblioteksplan 2023-2026.

Att värna och utveckla demokratin är ett pågående och viktigt arbete. Vi på Biblioteksutveckling vill stödja er som jobbar på biblioteken i länet genom kompetenshöjande aktiviteter och att bidra med verktyg och metoder som ökar möjligheten till ett aktivt demokratiarbete.

Aktiviteter