Barn och unga

Kultimera

Samverkansmodellen Kultimera är en del av arbetet med den kulturgaranti som skapats av länets kommuner och aktörer med regionalt uppdrag. Kultimera ska stärka tillgången till konst och kultur för elever i förskoleklass och grundskola.

Verksamhetsutvecklingen inom hemslöjd söker ständigt nya spännande workshops och lektionsupplägg inom slöjdområdet! Har du en verksamhet du vill göra tillgänglig på Kultimera? Har du ett projekt du vill lansera? Gör då en ansökan till Kultimera.

Har du frågor kring hur ett kulturutbud kan se ut, eller hur du ska gå till väga? Kontakta verksamhetsutvecklaren:

Slöjdverksamheter

Kultur Gävleborg stöder det lokala föreningslivet inom hemslöjd via ett årligt stöd till Gästrike-Hälsinge hemslöjdförbund. Stödet går till aktiviteter riktade mot barn och unga och redovisas årligen.

Nyhetsbrev

Verksamhetsutvecklarna inom hemslöjd skickar ut nyhetsbrev under året. Det kan bland annat röra sig om fortbildningar, evenemang, föreläsningar och utställningar, samt tips om vad som händer i länet.

Vill du prenumerera på nyhetsbrev kopplat till verksamhet för och/eller till barn och unga, mejla till nedanstående kontaktperson:

matilda.wiklander.palmertz@regiongavleborg.se