Att se och samtala om film

Kultur Gävleborg har tillsammans med HelGe-biblioteken tagit fram två vägledningar för filmcirklar, samt en vägledning för barnfilm.

Du kan ladda ner dessa här:

Är du intresserad av en utskriven version, vänligen kontakta verksamhetsutvecklare film lena.ostermann@regiongavleborg.se eller verksamhetsutvecklare bibliotek ulla.b.nyberg@regiongavleborg.se

Som en del av samarbetet har det också tagits fram en inspirationsbok med konkreta tips, idéer och exempel på alla de olika aktiviteterna kring film som gjordes under projektet Stärkta bibliotek på HelGe-biblioteken. Du kan ladda ner den här (länk).