Stöd och bidrag

Region Gävleborg fördelar bidrag och ger stöd till projekt inom film, hemslöjd, konst, litteratur, musik, dans, crossmedia, bibliotek och läsfrämjande som drivs i linje med den regionala kulturplanen.

Inom film kan du söka projektstöd, arrangemangsstöd (för exempelvis filmfestivaler och specialvisningar) samt olika stöd till produktion av film.

Stöd, bidrag, priser och stipendier inom Kultur Gävleborg