Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Gävleborg är en samverkansform där utbildningsanordnare och arbetslivet i Gävleborgs län samverkar på regional och lokal nivå för att förnya utbildningen inom vård och omsorg.

Samarbetet ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen innebär även kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Region Gävleborg deltar i satsningen på Vård- och omsorgscollege tillsammans med kommunernas äldre- och handikappomsorg, privata vårdgivare, vård- och omsorgsprogrammen på gymnasiet och vuxenutbildningen samt Kommunal.

Vilka är vinnare?

  • Patienten får vård och omsorg med hög kvalitet.
  • Arbetsgivaren får medarbetare som har behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
  • Den studerande får utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet men också grund för vidare studier.
  • Redan anställda medarbetare från möjlighet till kompetensutveckling.
  • Utbildningsanordnaren får större efterfrågan på utbildningen och större samordningsvinster genom samverkan med andra.

Kontaktpersoner

Marina Mikkola
Regional processledare Vård- och omsorgscollege Gävleborg
070-367 58 48
marina.mikkola@regiongavleborg.se

Ann-Cristine Larsson
Fackligt förtroendevald, Kommunal Mitt Sektion Region Gävleborg
070-349 19 61
ann-cristine.a.larsson@regiongavleborg.se

Pia Johansson
Utbildningschef, Centrum för klinisk utbildning, Region Gävleborg
070-515 65 34
pia.johansson@regiongavleborg.se

Ylva Strömbom
Övergripande studierektor, HR-stab, Region Gävleborg
070-601 42 10
ylva.strombom@regiongavleborg.se