Praktik

Inom Region Gävleborg ser vi långsiktigt på rekryteringsprocessen och är måna om att du som elev, student eller medicinstuderande ska trivas hos oss.

Allmäntjänstgöring läkare 

VFU, APL och LIA

Förfrågningar om möjlighet till verksamhetsförlagd utbildningsplats VFU (medellånga vårdutbildningar) från högskola/universitet, arbetsplatsförlagd utbildningsplats (APL) från gymnasieskola/Komvux samt lärande i arbetslivet, LIA hänvisas till:

Maria Halvarsson, maria.halvarsson@regiongavleborg.se, 073-038 11 52

APL/Praktik administrativa yrken

Studerar du inom andra områden så som personal, IT, information, administration och ekonomi välkomnas du att genomföra APL/praktik på berörd avdelning inom regionstyrelseförvaltningen.