Bastjänstgöring – BT

Läkarutbildningen i Sverige förändrades från och med 1 juli 2021. Grundutbildningen har förlängts till sex år och leder till legitimation. Specialiseringstjänstgöringen (ST) inleds från och med 2021 med bastjänstgöring (BT) och allmäntjänstgöringen (AT) kommer så småningom att fasas ut.

Bastjänstgöringen är målstyrd och tjänstgöringstiden beräknas till cirka ett år.

Bakgrund

Läkarutbildningen i Sverige förlängs från hösten 2021 till sex år, enligt beslut av riksdagen. Utbildningen leder till legitimation efter avslutad och godkänd grundutbildning.

BT påbörjas sedan efter grundutbildningen och kan antingen göras fristående innan ST eller som en integrerad del av ST. Båda grupperna handläggs av BT-organisationen där den integrerade BTn genomförs i dialog med anställande klinik eller HC.

Kontakt

Har du frågor? Mejla till bt.bastjanstgoring@regiongavleborg.se