Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Region Gävleborgs hälsofrämjande och förebyggande arbete handlar om att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan.

På sidan Liv & Hälsa, får du information om hur kroppen fungerar och råd om hur du kan leva hälsosamt. Du kan läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och rörelse. Det finns också information om stress, övergrepp, alkohol och könsidentitet.

Vid Region Gävleborgs Hälsotorg kan alla besökare få inspiration och stöd till förbättrade levnadsvanor genom kortare enkla råd eller längre rådgivande samtal. Hälsotorgen erbjuder dig samtal om levnadsvanor gällande tobak, sömn, stress, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och psykisk ohälsa. Det finns grupper för dig som vill ha bättre sömn, som vill sluta med tobak eller för dig som vill prova stavgång. Läs mer om Hälsotorg här.