Sammanfattning av presskonferensen Hållbar bemanning – oberoende av hyrpersonal

Sammanfattning från presskonferens 21 november 2023.

Presskonferensen öppnas av presskommunikatör Mimmi Shehu som välkomnar alla talespersoner, inbjudna medier och andra som tar del av sändningen via länk. Presskonferensen handlar om satsningen på hyroberoende inom Region Gävleborg. Medverkande talespersoner är:

 • Patrik Stenvard (M) regionstyrelsens ordförande
 • Jennie Forsblom (KD) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör
 • Stefan Soneberg, verksamhetschef internmedicin
 • Niklas Gille, biträdande verksamhetschef specialmedicin
 • Caroline Nilsson Dahlin, distriktssjuksköterska närvårdsavdelning Ljusdal

Förtroendevald – Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande

 • Att bli hyroberoende är en utmaning som Region Gävleborg har haft under en lång tid med historiskt stora kostnader av hyrpersonal. Utmaningen är inte unik för Region Gävleborg utan delas med övriga regioner i landet.
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit ett gemensamt beslut att vi ska minska våra hyrkostnader kraftigt. Regionerna i landet har en stor utmaning när det gäller ekonomin och att en del av den kostnaden är inhyrd personal.
 • Prognosen i år visar att kostnaden i Region Gävleborg kan gå upp till 650 miljoner kronor för inhyrd personal.
 • Utfasningen av hyrpersonal kommer att ske på ett ansvarsfullt sätt och att ett politiskt inriktningsbeslut kommer att tas senare under vintern.

Förtroendevald – Jennie Forsblom (KD), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Att minska antalet inhyrda sjuksköterskor har intensifierat under hösten, den yrkeskategori där inhyrning är störst.
 • Det är inte bra för någon att ha en så stor inhyrning – inte för fast anställda på en enhet, inte för patienterna och inte heller för skattebetalare är det bra investerade medel. Det försvårar för utvecklingsarbete och långsiktiga förbättringar.
 • Vi använder oss av hyrpersonal som ett komplement till vår egen personalstyrka, när det krävs, men på en godtagbar nivå.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att följa det här arbetet framåt och ta del av fortsatt information, goda exempel och även där det är mer problematiskt.

HR – Ulrika Boström Gatti, HR-direktör

 • Vi arbetar med väldigt många kompetenta konsulter i verksamheten som vi tror skulle kunna bli utmärkta medarbetare. Varför vill vi det?
 • För att skapa en god och stabil arbetsmiljö för våra medarbetare och chefer. Det tror vi är lättare om vi har personalen anställd. Det är en trygghet att ha en förutsägbarhet; att veta vem man ska jobba med, hur länge man jobbar med den personen och vad de kan när man kommer till jobbet. Och att man inte behöver introducera ny personal ständigt. Det är en trygghet för medarbetare, men även chefer som vet att de har en stabil bemanning.
 • För att det blir en ökad kontinuitet för medarbetare, chefer och patienter.
 • För att få utveckling och kunna bidra i vården, och att vi får den samlade förmågan att utveckla hälso- och sjukvården.
 • Jag får ofta höra att det är tiden som fattas när det kommer till hur mycket tid vi investerar i egen utveckling och verksamhetens utveckling. Är vi fullbemannade kommer det att öppnas möjligheter som vi inte riktigt har idag.
 • Det kostar minst dubbelt så mycket att ha inhyrd personal som egen personal. Målet är inte att minska antalet medarbetare utan att ge utrymmet att investera i verksamhet och egen utveckling hos medarbetare.
 • När vi frågar blivande medarbetare vad det är som gör att man vill jobba i Region Gävleborg pratar man om trygg anställning, utvecklingsmöjligheter, att vara en i gänget och att man har ett viktigt uppdrag. Det kan vi erbjuda. Lön och villkorsfrågor kommer längre ner på önskelistan.
 • Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som vi hoppas att så många som möjligt ska vilja arbeta hos.

Hälso- och sjukvården – Susanna Björklund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

 • Vi har många åtgärder och ambitioner i den här frågan:
 • Vi uppskattar och värderar vår personal och har därför infört ett kontinuitetstillägg som innebär att de som jobbar helg, natt och kvällar inom specificerade dygnet-runt-verksamheter får ett ekonomiskt tillägg. Ersättningen omfattar:
  • 2 000 kr per månad för medarbetare som varit anställda vid enheten i mer än 2 år.
  • 3 000 kr per månad för medarbetare som varit anställda vid enheten i mer än 3 år.
 • För den som har varit inhyrd och vill komma till oss så erbjuder vi en Välkommen ombord-bonus på totalt 15 000 kronor. Det här gör vi för att stärka egen personal. Det innebär att:
  • 5 000 kr utbetalas i samband med tillträde av ny tjänst,
  • och 10 000 kr utbetalas efter första året som anställd vid samma enhet.
 • Vi gör avropen på maximalt 5 veckor för de som är inhyrda hos oss. Vi blir också vassare i avropen för att få det vi vill i inhyrd kompetens. Våra chefer är fantastiska på att titta på vilken inhyrd personal vi måste ha så att vi går framåt.
 • Hur har det gått för oss? Vi började första oktober och vi har till dagens datum anställt åtta nya sjuksköterskor.
 • Vi kommer att plocka på yrkesgrupp efter yrkesgrupp. Kvartal 1 2024 kommer alla arbetsgrupper som jobbar med utfasningen av övriga personalgrupper att ha sina planer klara. Vi vill som sagt ha fast egen personal, för allas bästa.

Hälso- och sjukvården – frågestund med Stefan Soneberg, verksamhetschef internmedicin, och Niklas Gille, biträdande verksamhetschef specialmedicin

I en frågestund svarar verksamhetschef Stefan Soneberg och biträdande verksamhetschef Niklas Gille på vad omställningen från inhyrda konsulter till fast personal innebär för chefer och för verksamhetens planering.

 • Stefan Soneberg beskrier att det är en tuff omställning för en medarbetargrupp som kommer direkt ur pandemins tuffa utmaningar. Medarbetarna har ställt upp för våra medborgare på ett formidabelt sätt. Nu är det nya utmaningar som gäller, men upplevelsen är att många medarbetare är sugna på att förändra, och är trötta på den här situationen. De vill ha kollegor som de kan bygga medarbetargrupper med och arbeta på arbetsmiljö och kollegialitet.
 • Niklas Gille konstaterar att det blir tydligare att Region Gävleborg prioriterar den egna personalen istället för den inhyrda personalen, till exempel när scheman läggs.
 • På frågan om vilka effekter som omställningsarbetet har gett hittills svarar Stefan Soneberg att det dels syns effekter på processen att beställa konsulter. Från att befinna oss i en lite utsatt position på marknaden har situationen förändrats så att vi kan ställa mer krav, vara tydligare och se till att vi får det vi behöver och att vår personal får det de behöver av konsulterna. Det skapar också en dynamik där vi lättare kan rekrytera.
 • Niklas Gille inflikar vikten av att betona att det här inte är någon quick fix och inget som kommer att ske direkt. Arbetet pågår hela tiden. Det gäller att ta vara på positiva erfarenheter, ge varandra tips och trix och stärka och hjälpa varandra framåt så att vi känner att ”det här kan vi klara”.
 • Stefan Soneberg tackar Caroline Nilsson Dahlin för att hon tagit anställningen och påpekar att det känns både kul och tryggt att ha henne som medarbetare.

Hälso- och sjukvården – frågestund med Caroline Nilsson Dahlin, distriktssköterska på närvårdsavdelningen i Ljusdal

 • Caroline Nilsson Dahlin får frågan om vad som lockade henne att ta fast anställning. Svaret blir: trygghet, kontinuitet och att det blir mer patientsäkert. Som anställd får hon känna tillhörighet och kan påverka sin arbetssituation.
 • På en fråga om hur det känns att nu vara anställd svarar hon att hon trivs jättebra och känner att det var rätt beslut.
 • Till andra som går i samma tankebanor vill hon ge rådet att tänka långsiktigt. Patienterna går först och allt handlar inte om pengar. Vi får också större möjlighet att påverka vår arbetssituation.