Minoritetsveckan 2024

Den 30 september–6 oktober 2024, är det åter dags för årets minoritetsvecka i Gävleborgs län.

Under veckan synliggörs Sveriges erkända nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samer. Hela veckan bjuder på en mängd olika kulturevenemang över hela länet i form av föreläsningar, utställningar, bokbord och dialoger.

Ta chansen att lära dig mer om våra nationella minoriteter och de olika minoritetsspråken som inkluderar; finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska och alla deras varieteter. Hela programmet presenteras här i september 2024.

Minoritetsveckan i Gävleborg 2024 är ett samarrangemang mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, länets kommuner, organisationer, samfund och civilsamhället. 

Läs även 


Minoritetsveckan 2023

2023 arrangerades Minoritetsveckan i Gävleborg med följande program.

Vandringsutställningar i STUDION på Länsmuseet Gävleborg under minoritetsveckan: Skogsfinnar

I slutet av 1500-talet flyttade omkring 15 000 människor från Finland till obebodda skogstrakter i mellersta Sverige. Där brände de granskogen och odlade upp ny mark. Några av de allra första skogsfinnarna i Hälsingland slog sig ned i Hassela. Länsmuseets arkeologer har undersökt spåren efter deras bosättningar.

En vandringsutställning producerad av Länsmuseet Gävleborg som går att se i STUDION under minoritetsveckan.

Mer information på Länsmuseets webbplats.


Utställning i samverkan med grundskolans årskurs 1

Tid: Bibliotekets öppettider.

Plats: Hofors bibliotek, nedre plan

Tematisk utställning utifrån boken Kissa Katoaa av Juha Virta.

Näyttely yhteistyössä peruskoulun kanssa. Temaattinen näyttely perustuu Juha Virtan Kissa Katoaa -kirjaan.


Bokbord på biblioteket

Tid: Bibliotekets öppettider.

Plats: Hofors bibliotek

Synliggörande av media som är kopplad till de nationella minoriteterna.

Kirjapöytä kirjastossa. Kansallisiin vähemmistöihin liittyvien tiedotusvälineiden näkyvyys.


Bläddra

Tid: Bibliotekets öppettider.

Plats: Hofors bibliotek

Synliggörande av tjänsten Bläddra.


Bildspel: Jag kom ensam - judiska flyktingbarn i Sverige

Tid: Bibliotekets öppettider.

Plats: Hofors bibliotek

Digitalt bildspel via Forum för Levande historia kring judiska flyktingbarn som kom till Sverige från Nazityskland under slutet av 1930-talet.

Diaesitys: Tulin yksin - juutalaisia ​​pakolaislapsia Ruotsissa.


Språkpaket på de nationella minoritetsspråken

Tid: Bibliotekets öppettider.

Plats: Hofors bibliotek

Synliggörande av språkpaket på de natioenlla minoritetsspråken.

Kielipaketti kansalliset vähemmistökielet


Flaggor nationella minoriteter

Plats: Kommunhuset

Kommunen kommer flagga med de nationella minoritetsflaggorna vid kommunhuset.

Kunta liputtaa vähemmistöryhmien  lipuilla kunnantalolla.

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen

Tid: Bibliotekets öppettider

Plats: Alfta bibliotek, Långgatan 65B.

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.


Quiz om Sveriges nationella minoriteter

Tid: 16.00-20.00

Plats: Entré Ungdom, Hofors

Under kvällens fritidsgårdspass kommer ett quiz om sveriges nationella minoriteter finnas tillgängligt.

Endast för Entré Ungdoms medlemar. Mer info hittar du via Entré Ungdoms sociala medier

Tietokilpailu Ruotsin kansallisista vähemmistöistä. Kaikki Entré ungdom nuorisojäsenet ovat tervetulleita.


Bokcirkel på finska/ Suomenkielinen lukupiiri

Tid: 16.00-17.00

Plats: Gävle stadsbibliotek, programrummet

Vi träffas för att diskutera Susanna Alakoskis roman Pumpulienkeli / Bomullsängeln. Programmet genomförs på finska.

Anmälan görs till elina.latomaa@gavle.se


Samråd för sverigefinnar/Neuvonpito ruotsinsuomalaisille

Tid: 17.00-18.00

Plats: Gävle stadsbibliotek, programrummet

Gävle kommun vill gärna veta vilken service på finska Gävlebor tycker är viktig. Kom och diskutera!


Föreläsning Saepmie i Sörhälsingland - hur länge har samer funnits här?"

Tid: 18.00-19.30

Plats: Vox Cultura, Långgatan 31, Edsbyn

Föreläsning om samisk lokal historia i Ovanåkers kommun. Peter Ericson berättar om lokal samisk historia i Edsbyn, Ovanåkers kommun.

Föreläsningen är gratis.

Anmälan görs till Edsbyns bibliotek på telefon 0271-571 50 eller e-post edsbyns.bibliotek@ovanaker.se

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen

Tid: Bibliotekets öppettider

Plats: Alfta bibliotek, Långgatan 65B.

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.


Katitzi = mod

Tid: 11.00-12.00

Plats: Peter Stormaresalen, Kulturhuset, Bollnäs

Pedagog Cecilia Olsson och Jesper Nilsson tar upp frågor som fördomar, rättigheter och utanförskap utifrån ett historiskt perspektiv.

Fri entré.

Arrangör: Hälsinglands Museum och Bollnäs Kommun.


Finska slingan

Tid: 14.00

Plats: Hudiksvalls bibliotek

Finska slingan, samverkan för att sprida finska teatergästspel i Sverige. Genom teatergästspel vill Riksteatern Gävleborg, inom ramen för den svenska minoritetspolitiken, stärka den finska kulturen och det finska språket och därmed bidra till en ökad medvetenhet hos den sverigefinska minoriteten och den svenska språkmajoriteten om vår gemensamma kultur.


Minoriteter i konsten

Tid: 14.00-15.00

Plats: Samling i entrén på Länsmuseet Gävleborg.

Visning i museets konstsalar med Ingela Broström.

Möt välkända judiska konstnärer, se den kanske första konstnärliga framställningen av samer i Sverige, en sverigefinsk spelman och många andra.


Filmvisning

Tid: 15.00-17.00

Plats: Entré Ungdom, Hofors

Endast för Entré Ungdoms medlemar. För information läs på Entré Ungdoms sociala medier.

Elokuvanäytös. Lisätietoja on Entré Ungdom sosiaalisessa mediassa.


Föreläsning: Middagsbergets, Dellenbygdens och Bergsjös samer

Tid: 18.00-19.30

Plats: Bergsjögården, Södra Vägen 4, Bergsjö.

Föreläsning om samisk lokal historia i Nordanstigs kommun. Peter Ericson berättar om lokal samisk historia i Bergsjö, Nordanstigs kommun.

Ingen anmälan krävs. Föreläsningen är gratis.


Panelsamtal: Ung och rom idag

Tid: 19.00-20.30

Plats: Bollnäs bibliotek

Hur är det att vara ung och rom idag? Ramadan, Vanessa och Elin delar med sig av sina erfarenheter under ett panelsamtal. Alla har medverkat i utställningen ”Bortom stereotyperna – Röster från romer och resande idag”, som visats i september på Bollnäs bibliotek. Abedin Denaj från Gävleborgs romska internationella förening är samtalsledare.

Fri entré.


Föreläsning om sverigefinnar i Nordanstigs kommun

Tid: 19.30-20.30

Plats: Bergsjögården, Södra Vägen 4, Bergsjö.

Anders Thyr, lokalhistoriker, berättar om skogsfinnarna i Nordanstigs kommun.

Ingen anmälan krävs. Föreläsningen är gratis.

Bortom stereotyperna-röster från romer och resande idag

Tid: 12.00-16.00

Plats: Gamla Fängelset (entréplan), Hamiltongatan 1, Gävle

En tillfällig utställning med personliga berättelser från unga och vuxna romer i Gävle. Utställningen avser att främja förståelse om mångfald och öka medvetenheten om den romska gruppen och deras bidrag till det svenska samhället. Utställningen är gjord i samverkan med Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF) och Diskrimineringsbyrån Gävleborg.


Överraskning

Tid: 16.00-21.00

Plats: Entré Ungdom, Hofors

Endast för Entré Ungdoms medlemar. Mer info hittar du via Entré Ungdoms sociala medier.

Yllätys. Lisätietoja on Entré Ungdom sosiaalisessa mediassa.


Samråd: Vilka behov finns bland minoriteter i vår kommun?

Tid: 18.00-19.00

Plats: Bergsjögården (lilla salen)

Vi bjuder in till samråd för att ta reda på vilka behov som finns bland minoriteter i vår kommun. Vi vänder oss till dig som bor i Nordanstigs kommun och identifierar dig som tillhörande en av Sveriges fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. Samrådet inleds med en kort information om syftet med samrådet och Minoritetslagen.


Samråd för tornedalingar, kväner och lantalaiset/ Neuonpito tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile

Tid: 18.30-19.00

Plats: Gävle stadsbibliotek, programrummet

Gävle kommun vill gärna höra vilka behov tornedalingar, kväner och lantalaiset har inom service, information, kultur, förskola och äldreomsorg på meänkieli.


Kaunisvaara - En språklig vandring mellan tre språk

Tid: 19.00

Plats: Gävle stadsbibliotek, programrummet

2016, vid 75 års ålder, debuterade Majvor Mäki Sjöberg, bosatt i Söderhamn, med diktsamlingen Kaunisvaara. Två år senare kom Onämnd, oglömd. 2020 gavs böckerna ut i en samlingsvolym på meänkieli med titeln Ruonja. Nu har hennes diktsamlingar översatts till engelska av Jan Teeland. Kvällens program består av uppläsningar på svenska, engelska och meänkieli. Medverkar gör Jan Teeland, Majvor Mäki Sjöberg och Leif Strandberg, ordförande i föreningen Skrivare i Hälsingland.


Filmvisning med fri entré: Sameblod

Tid: 19.00-21.00

Plats: Bergsjögården (biosalongen)

"Sameblod är en stark film om Elle-Marja som går i nomadskola och bestämmer sig för att bryta med sitt samiska arv och bli svensk. Det är också berättelsen om Sveriges skamliga koloniala historia, om hemhörighet och utanförskap, hjälteskap och uppror, skam och skuld. En film som berör och upprör och manar till viktiga samtal om individuell och nationell historieskrivning."

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen

Tid: Bibliotekets öppettider

Plats: Alfta bibliotek, Långgatan 65B.

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.


Föreläsning: KESKI – vad är det? 

Tid: 12.00-13.00

Plats:Gävle Stadsbibliotek

Unga nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande  - digital plattform för att stärka och synliggöra våra nationella minoriteter 
 
Digitaliseringen innebär ny teknik och nya mötesformer men också en möjlighet att låta fler vara med och bidra med perspektiv och erfarenheter. Det är också lättare att nå barn och unga med hjälp av digital teknik än genom det offentligas formaliserade samrådsformer. KESKI är en webbaserad plattform som kan samordna och synliggöra nationella minoriteters kultur i form av: evenemang, föreningar och kulturaktörer. KESKI härstammar från ordet som på finska betyder “mitten / medium” och är en plattform där både det fria kulturlivet och det offentliga kan existera och verka sida-vid-sida. 
 
Under hösten kommer projektet även att testa en ny modell för delaktighet och inflytande. Modellen syftar till att skapa utrymme och möjlighet för ungas röster att höras innan och mellan viktiga forum där nationella minoriteternas frågor diskuteras. 
Under programpunkten kommer vi att berätta mer om modellen och KESKI samt kopplingen till folkbildning och studieförbund.   
KESKI möjliggörs med medel från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. 
 
Föreläsare: Kalle Kinnunen, initiativtagare till KESKI. Han arbetar även som programledare för det tvåspråkiga programmet Popula i P4 och som kommunikatör på Studieförbundet Vuxenskolan. Kalle är en sverigefinsk journalist, utbildad inom digitala medier och bor i Uddevalla.

Moderator: Peter Hjelm, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan. Anställd för att driva SVs satsning att arbeta mer med nationella minoriteters språk och kultur. Peter är kulturprojektledare och bor i Göteborg men har sina rötter från Ljusdals kommun.  


Bortom stereotyperna – röster från romer och resande idag

Tid: 12.00–16.00

Plats: Gamla Fängelset (entréplan), Hamiltongatan 1, Gävle

En tillfällig utställning med personliga berättelser från unga och vuxna romer i Gävle. Utställningen avser att främja förståelse om mångfald och öka medvetenheten om den romska gruppen och deras bidrag till det svenska samhället. Utställningen är gjord i samverkan med Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF) och Diskrimineringsbyrån Gävleborg.


Filmvisning

Tid: 15.00–17.00

Plats: Entré Ungdom, Hofors

Endast för Entré Ungdoms medlemar. För information läs på Entré Ungdoms sociala medier.

Elokuvanäytös. Lisätietoja on Entré Ungdom sosiaalisessa mediassa.


Minoriteter i konsten (repris)

Tid: 16.00–17.00

Plats: Samling i entrén på Länsmuseet Gävleborg.

Visning i museets konstsalar med Ingela Broström.

Möt välkända judiska konstnärer, se den kanske första konstnärliga framställningen av samer i Sverige, en sverigefinsk spelman och många andra.

Mer information på Länsmuseets webbplats. 


Föreläsning: Samernas resa genom generationer

Tid: 17.00

Plats: Hassela bibliotek 

Föreläsare Micke Löfdahl berättar om den samiska resan genom generationer. Föreläsningen kommer att beröra identitet, språk, jakt, fiske och renskötsel.


Att konstruera en nation

Tid: 17.00–18.00

Plats: Hörsalen, Länsmuseet Gävleborg

Föredrag och samtal om rasbiologen Herman Lundborgs framträdanden i Gävleborgs län i samband med Folktyputställningen 1919.

En presentation utifrån arkivfynd av Anders Wesslén, Arkiv Gävleborg, och ett samtal med fokus på de nationella minoriteterna och i första hand romer och resande med Sebastian Casinge, Hälsinglands museum/Frantzwagner Sällskapet, och Lars Berglund, tidigare museipedagog vid Hälsinglands museum som forskat om Herman Lundborgs vänner i Hälsingland.

Ett samarrangemang mellan Arkiv Gävleborg, Frantzwagner Sällskapet, Hälsinglands museum, Länsmuseet Gävleborg, Gävle kommun och Region Gävleborg, med stöd av Diskrimineringsbyrån Gävleborg.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Hörsalen har 100 sittplatser. Salen öppnas 15 minuter innan föredraget.

Mer information på Länsmuseets webbplats


Bokcirkel med samiskt tema: Stöld

Tid: 18.00–19.00

Plats: Gävle stadsbibliotek, programrummet

Vi träffas för att diskutera Ann-Helen Laestadius roman Stöld.

Anmälan till 026-179600 eller stadsbiblioteket@gavle.se


Filmvisning En film om samernas historia

Tid: 19.00–20.50

Plats: Stora Scenen, Kulturhuset, Bollnäs

För mer information se Kulturhusets webbplats.

Fri entré.

Utställning: Rosa Taikon – konsten och kampen

Tid: Bibliotekets öppettider

Plats: Alfta bibliotek, Långgatan 65B.

Utställning och bildspel, som skildrar silversmeden och aktivisten Rosa Taikons konstnärskap och livsberättelse.


Ordkarusellen

Tid: 10.00

Plats: Litteraturhuset Trampolin, Sandviken

Snurra runt i fantasins värld bland läsgodis och ordkarameller. Finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska...vad är det? Vi leker, skapar och smakar på orden. För alla barn 3 – 6 år tillsammans med vuxen. Yngre syskon är också välkomna.

Fri entré.


Bortom stereotyperna – röster från romer och resande idag

Tid: 12.00-16.00

Plats: Gamla Fängelset (entréplan), Hamiltongatan 1, Gävle

En tillfällig utställning med personliga berättelser från unga och vuxna romer i Gävle. Utställningen avser att främja förståelse om mångfald och öka medvetenheten om den romska gruppen och deras bidrag till det svenska samhället. Utställningen är gjord i samverkan med Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF) och Diskrimineringsbyrån Gävleborg.


Möte i slöjd

Tid: 14.00–16.00

Plats: Ateljén, Bollnäs Museum

Våra pedagoger Ulrika Törnros och Johanna Woxberg bjuder in barn från 10 år med föräldrar eller mor- och farföräldrar till en eftermiddag i skapandets tecken. Tillsammans knåpar vi ihop en takkrona med inspiration från det finska traditionella hantverket himmeli. Med slöjdens hjälp bygger vi broar mellan generationer och mellan folk!

Fri entré.


Folkmix Duo SisuPlatense

Tid: 18.00

Plats: Café Världen, Hudiksvall .

Tangoduo

Fri entré.


Finsk afton

Tid: 17.00-22.00

Plats: Entré Ungdom, Hofors

Provsmakning av finska delikatesser, finsk musik och finsk film. 

Endast för Entré Ungdoms medlemar. Mer info hittar du via Entré Ungdoms sociala medier.

Suomalainen ilta. Suomalaisten herkkujen maistelua, suomalaista musiikkia ja suomalainen elokuva. Entré ungdom jäsenet ovat tervetulleita. 

Sagostund och skapande

Tid: 10.00-11.30

Plats: Hofors bibliotek, nedre plan

Svensk/finsk sagostund utifrån boken Kissa Katoaa av Juha Virta.

Satuhetki ja luova toiminta. Satuhetki Ruotsiksi ja suomeksi Kissa Katoaa kirjoittanut Juha Virta.


Sagostund med inslag av finska

Tid: 11.00

Plats: Gävle stadsbibliotek, programrummet

Margit Bojang läser sagor och ramsor på svenska och på finska.


Bortom stereotyperna – röster från romer och resande idag

Tid: 12.00-16.00

Plats: Gamla Fängelset (entréplan), Hamiltongatan 1, Gävle

En tillfällig utställning med personliga berättelser från unga och vuxna romer i Gävle. Utställningen avser att främja förståelse om mångfald och öka medvetenheten om den romska gruppen och deras bidrag till det svenska samhället. Utställningen är gjord i samverkan med Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF) och Diskrimineringsbyrån Gävleborg.


Föreläsning om sverigefinnar

Tid: 13.00-14.30

Plats: Hälsinglands Museum

Hans Raab berättar om Sverigefinnar under rubriken "Sverigefinnar och finlandssvenskar - en resa i tid och rum.

Ingen anmälan krävs. Föreläsningen är gratis.


Folkmix Duo SisuPlatense

Tid: 19.00

Plats: Kallmyr Godtemplarhus, Ljusdal

Tangoduo

Fri entré.

Jag är ett träd (2–6 år)

Tid: 10.00

Plats: Hofors bibliotek

Tid: 14.00

Plats: Hörsalen på Länsmuseet Gävleborg https://lansmuseetgavleborg.se/evenemang/jag-ar-ett-trad/

Vad skiljer oss människor från träden i en skog? Hör träden oss? Har träden känslor?

Jag är ett träd är en konstgjord naturupplevelse där barnen själva är medskapare. Publiken bjuds in att vara med och tänka på, leva sig in i och härma naturen och dess funktioner i en associativ resa.
Genom föreställningen skapar vi identifikation med andra ting och varelser då vi fantiserar om hur det är att vara ett träd, ett hav eller en insekt. Och hur är det egentligen att vara en plastblomma?

En koreografisk föreställning för hela familjen. Föreställningen främjar det sverigefinska kulturarvet och ger publiken möjlighet att höra finska.

Själva föreställningen är 30 min, därefter ges barn och deras vuxna möjlighet att utforska den spännande scenografin och rekvisitan.


Barnkonsert: Mimmit - Tärkeää! / Mimmit - Viktigt!

Tid: 13.00

Plats: Gävle stadsbibliotek, programrummet

Den finländska barnfavoriten Mimmit firar 15 år tillsammans genom att åka på en Sverigeturné med konserten Tärkeää (”Viktigt”). Tärkeää är en härlig blandning av sång, dans och animation. Konserten innehåller fartfyllda sånger om viktiga saker som djur, natur, olika familjer, och om att borsta tänderna. Spelas på finska med inslag av svenska.


Föreläsning om sverigefinnar

Tid: 13.00-14.30

Plats: Gamla Fängelset (entréplan), Hamiltongatan 1, Gävle

Hans Raab berättar om Sverigefinnar under rubriken "Sverigefinnar och finlandssvenskar - en resa i tid och rum.

Ingen anmälan krävs. Föreläsningen är gratis.


Konsert med Anna Järvinen

Tid: 16.00

Plats: Kulturcentrum i Sandviken, lokal Musikverket

Den svensk-finska kritikerhyllade artisten Anna Järvinen kommer till Kulturcentrum! Konsert med låtar på både finska och svenska från albumet Lila/Liila.

Pris 100 kronor.

Mer info på VisitSandvikens webbplats. 

Ruotsinsuomalainen kehuttu artisti Anna Järvisen uutuuslevy Lila/Liila on julkaistu kahdella kielellä, sekä suomeksi että ruotsiksi. DN nimesi Lila/Liila -albumin viime vuoden parhaiden levyjen joukkoon. Tervetuloa kuuntelemaan!


Folkmix Duo SisuPlatense

Tid: 18.00

Plats: Missionskyrkan, Ockelbo

Tangoduo

Fri entré.


 

Mer information

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk inom kulturområdet