Om biblioteket

Sjukhusbiblioteken inom Region Gävleborg är en offentlig regional biblioteksverksamhet som tar emot interna och externa besökare i behov av medicinsk information, undervisning eller förströelse.

Vi tillhandahåller ett brett urval av i synnerhet medicinsk litteratur, både i tryckt och i elektronisk form, men även ett varierat bestånd av allmän litteratur. Bibliotekets främsta målgrupper är regionens personal, patienter och anhöriga inom regionens sjukvård samt studerande inom vårdområdet.

Sjukhusbiblioteken erbjuder/utför informationssökning, undervisning, förvärv av media, katalogisering, fjärrlån, tidskriftshantering, samt andra förekommande arbetsuppgifter på ett sjukhusbibliotek. Utöver detta ansvarar sjukhusbiblioteken för inköp av media och prenumerationer till regionens kliniker och verksamheter..

Planer och dokument som styr vår verksamhet

Bibliotekslagen

Biblioteksplan för Region Gävleborg 2023–2026