Låna

Låneregler

Lån

För att låna hos oss behöver du vara registrerad som låntagare. Du förbinder dig att följa våra regler. Adressändring måste anmälas till biblioteket.

För att reservera och låna böcker och annan media loggar du in i bibliotekskatalogen med ditt användarnamn och din säkerhetskod.

Lånetid/mängd

Normal lånetid: 28 dagar
Kurslitteratur: 14 dagar
Tidskrifter: 7 dagar
Filmer: 7 dagar (max 5 filmer samtidigt)

Vid lån får du ett kvitto med återlämningsdatum angivet. Biblioteket skickar påminnelse- och kravbrev om det du lånat inte återlämnas i tid. Du kan också få en påminnelse på e-post/sms några dagar innan dina lån ska återlämnas. 

Omlån

Du får låna om max fem gånger (14 dagar per omlån), så länge ingen annan står i kö.

Reservation

Du kan reservera material, både det som är utlånat och det som finns på hyllan.

Material som inte lånas ut

Referensmaterial. 

Fjärrlån - lån av media som inte finns på sjukhusbiblioteken

Finns inte boken hos oss kan vi eventuellt låna in den från andra bibliotek eller köpa in boken. Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån avgörs av det långivande biblioteket.

Avgifter

Om lån inte återlämnas i tid skickas en påminnelse ut.  Efter tre krav skickas en räkning.

Förkommet material - kostnad

Facklitteratur samt ny skönlitteratur - inköpspris och pris för utrustning.
Böcker som inte finns att köpa i handeln - 300 kronor.
Äldre/sliten skönlitteratur samt tidskrifter - 50 kronor.

Kopiering

Kopiering i tjänsten är kostnadsfri för anställda inom Region Gävleborg.

Avgift för övriga

Kopiering för övriga – kontakta biblioteket.