Kunskap, forskning och länkar

Nationella minoriteter och minoritetsspråk handlar både om särskilda rättigheter och särskilda kulturer. Här finns ett litet urval av relevanta hemsidor samt pågående forskning och utvecklingsarbete.

Övergripande

Om Sveriges nationella minoriteter på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Nationell webbplats om de nationella minoriteterna  - Minoritet.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Statens utredning ”Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning” (SOU 2020:27)

Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner och regioner (2019) (pdf)

Nationella minoriteter. Delaktighet - inflytande - samråd (2020) (pdf)

Svenska Filminstitutets crash course om nationella minoriteter

Göteborgs Stads film om Sveriges nationella minoriteters rättigheter

Webbutbildning

Region Dalarnas, Region Västernorrlands och Region Västmanlands webbutbildning om nationella minoriteters rättigheter och regionens ansvar

Inom kulturområdet

Kulturrådets uppdrag och bidrag

Pedagogiskt material

Skolverket - Undervisa om nationella minoriteter

Nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk - Ett läromedel för gymnasiet (2019)

Poddavsnitt och föreläsningar

Kulturrådets arbete med nationella minoriteters kultur (videopresentation med Lina Puranen, f.d. medlem i Kulturrådets referensgrupp för nationella minoriteter, 2019-12-11)

Sveriges Kommuner och Regioners poddavsnitt om minoritetsfrågor (2020-10-06)

Historisk bakgrund, lagar och skydd (videopresentation med Lennart Rohdin, minoritetssakkunnig, 2019-12-11)

Kultur Gävleborgs specialframtagna poddavsnitt om Kulturting Gävleborg 2019 på tema de nationella minoriteternas kultur och språk (med Lennart Rohdin, expert inom nationella minoriteter och tidigare utredare för regeringen, Kristian Borg, journalist och redaktör för Finnjävlarpodden samt de fyra moderatorer som ledde seminarier med nationella experter, regionala kulturskapare och kulturaktörer) (publicering: maj 2020)

Mångfalden som alltid var Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk (videopresentation med Lennart Rohdin, minoritetssakkunnig, 2017-11-01)

Poddavsnitt om barnkonventionens artikel 30 - Rättigheter, minoriteter och urfolk (Barnrättsnack nr 43, 2020-11-30)

Nättidskrift

MinoritetsNytt

Vill du veta mer angående en viss minoritet eller ett visst minoritetsspråk?

Judar - jiddisch

Romer - romani chib

Sverigefinnar - finska

Tornedalingar, kväner och lantalaiset - meänkieli

Urfolket samer - samiska