Miljömål

Det interna miljöarbetet utgår från miljömålen i vårt Miljöprogram 2017-2019. Miljömålen är framtagna utifrån den påverkan vi har på miljön och från de regionala och nationella miljömålen.

Miljöpolicy

Miljöprogram 2017-2021

Miljömålen är indelade i fyra övergripande målområden som Region Gävleborg ska arbeta med under programperioden 2017-2019. De övergripande målen omfattar verksamhet som är finansierad av Region Gävleborg.

  • Energi och byggnader
  • Kemikalier och läkemedel
  • Möten och transporter
  • Produktval och avfall

Resultat på miljömålen finns i Region Gävleborgs årsredovisning.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör öppna jämförelser angående miljöområdet inom fem olika områden. Resultat öppna jämförelser.

Läs om hur Region Gävleborg arbetar för att utveckla länet inom miljöområdet.